Överskott för Sveriges kommuner

Sveriges kommuner går bättre än väntat. Ett befarat underskott för 2004 har vänts i överskott. Det bäddar för fler kommunala jobb 2005, anser kommunminister Sven-Erik Österberg.

Under strecket
Publicerad
Annons

Totalt gjorde kommunerna förra året ett överskott på 2,6 miljarder kronor, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Detta trots att prognoser i slutet av året pekade på ett samlat underskott på 3 miljarder. Om man också räknar med extraordinära poster så som utförsäljningar blir resultatet 5,4 miljarder.

Kommunernas kostnadsökningar har bromsats upp och stannar på tre procent. Lika mycket ökar intäkterna.
Resultatet för kommunkollektivet är nästan en miljard bättre än 2003. Två av tre kommuner gör plusresultat, vilket är något fler än året innan. Samtidigt brottas var femte kommun med underskott som är större än 500 kronor per invånare.
Bilden av kommunsverige är med andra ord splittrad. Plusresultat är vanligast i kommuner med över 100 000 invånare, men SCB ser inget tydligt samband mellan kommunstorlek och resultat.
Landets bästa och sämsta resultat redovisas av två grannkommuner i Västerbottens län: Utslaget per invånare är överskottet i Vilhelmina 3 021 kronor medan grannen Åsele redovisar ett minus
på 5 665 kronor.

Annons
Annons
Annons