X
Annons
X

Översättning ger nytt liv åt Sapfos poesi

Av

Alltsedan Platon kallade Sapfo för den tionde musan har hon varit föremålet för en lång rad uttolkare som spridit myter om hennes person och teorier kring hennes poesi. Sapfo levde omkring 600 år f Kr i Mytilene på ön Lesbos och under antiken lär hennes dikter ha omfattat omkring 10 000 rader nedtecknade på papyrusrullar. Av dessa rader kvarstår i dag ungefär 1 000, vilket gör att knappt någon dikt finns bevarad i sin helhet. Kvar är endast spår av en tid som varit, spår som dock ger aningar om känslolivet hos en kvinna som levde för 2 600 år sedan.

Den nyligen utkomna Eros skakar mig (Ellerströms), ett urval fragment av Sapfo och hennes samtida Alkaios i översättning av Jesper Svenbro och Lars-Håkan Svensson, utgör en intressant kontemplation över översättandets konst vilken, som Svenbro och Svensson effektfullt visar, alltid färgas av översättaren och dennes erfarenheter. Här presenteras ömsom en Svenbro-översättning, ömsom en Svensson-översättning, och på sina ställen har två olika versioner av samma fragment placerats intill varandra, vilket både synliggör översättandets subjektiva egenhet och ger en rikare bild av originalet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X