X
Annons
X

Göran Malmqvist: Översättarens bragd gav oss litterär skatt

Pär Bergmans rikt annoterade tolkning av den kinesiska 1700-talsromanen "Hongloumeng" är ett storverk, som måste betraktas som en betydande milstolpe i den svenska översättningslitteraturen, jämförbar med Gunnel Vallquists översättning av Proust och Carl August Hagbergs tolkning av Shakespeares samlade dramer. Översättningen, som omfattar 3543 sidor, bär huvudtiteln "Drömmar om röda gemak" och utgavs på Atlantis förlag under åren 2005–2011 i fem volymer – "Guldåldern", "Silveråldern", "Kopparåldern", "Järnåldern" och "Stenåldern".

Den delvis självbiografiska romanen "Hongloumeng" skrevs av Cao Xueqin (ca 1715–1763), som av någon oförklarad anledning aldrig lyckades avsluta sitt mästerverk. De sista 40 av romanens 120 kapitel har tillskrivits Gao E (1740–1815). Romanen ger en uttömmande skildring av en förmögen och ansedd ämbetsmannafamilj, som småningom råkar på obestånd. Mot bakgrunden av denna samhällsskildring utspelas det romantiska och tragiska kärleksförhållandet mellan Baoyu, den unge sonen i familjen, och två av hans kvinnliga kusiner Daiyu och Baochai. Denna skildring präglas av djup förståelse för den romantiska kärlekens psykologi, som saknar motstycke i den kinesiska skönlitteraturen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X