Annons

Alan Asaid:Översättaren sätter prägel på Nobelpriset

I uppdraget att dela ut litteraturpriset är Nobelkommittén ofta hänvisad till översättningar av kandidaternas verk. Mindre lyckade översättningar kan också ha stjälpt flera författare, vilket framgår av de offentliggjorda utlåtandena från 1900-talets början.

Under strecket
Publicerad

Svenska Akademiens uppdrag att dela ut Nobelpriset i litteratur är tätt sammanbundet med frågor kring översättning. Redan från början stod det klart att De Aderton inte skulle förmå bekanta sig med allt på respektive språk. Översättningar och särskilda sakkunnigutlåtanden fick tjäna som oumbärliga, eller oundvikliga, mellanhänder. Vad som sällan uppmärksammats, men som man med någorlunda visshet kan slå fast, är att översättningar ofta spelat en avgörande roll vid flera av de tidigare årens prisbeslut.

Att till exempel Lev Tolstoj aldrig på allvar kom i fråga hade inte särskilt mycket med dåliga översättningar att göra. Förvisso är det svårt att blunda för det faktum att majoriteten av Carl David af Wirséns Akademi inte behärskade ryska, men i fallet Tolstoj var det snarare ideologiska och estetiska orsaker som omöjliggjorde lagerkröningen. Om dessa aspekter har forskningen, däribland särskilt akademiledamoten Kjell Espmark och litteraturvetaren Tatjana Martjenko, berättat åtskilligt.

Annons
Annons
Annons