Annons

Karl Steinick:Överlevaren som blev Kinas reformbyggare

REFORMIST. Deng Xiaoping upplevde på nära håll Maos katastrofala förändringspolitik. Hans egna insatser för Kinas modernisering är anslående, men han var även ytterst ansvarig för massakern på Himmelska fridens torg. En ny biografi tecknar porträttet av den ständige överlevaren.

Publicerad

När Deng Xiaoping i slutet av 70-talet nådde den allra översta pinnen på maktens stege hade han redan passerat normal pensionsålder, vilket inte hindrade honom från att genomdriva större förändringar än någon av Kinas tidigare härskare förmått göra. Han hade framtiden för sig, men var formad av det förflutna.

Deng föddes under kejsardömet och var i skolåldern när det slutligen föll samman 1911 efter en lång nedgångsperiod då såväl inre splittring som yttre tryck försvagade Qingdynastin vars kapacitet att motstå inhemska revolter och utländsk imperialism inte räckte till, bland annat brast dess förmåga att anpassa sig till den moderna världen.

Annons
Annons
Annons
Annons