Annons

Överkonsumtion skapar bubbla

Hela vårt samhällsbygge är ”hypersubventionerat” i och med att vi inte betalar för allt vi konsumerar. Vi håller på att bygga upp en gigantisk bubbla som består av en alltmer förstörd natur, skriver Kjell Mårtensson, universitetslektor i miljöekonomi.

Under strecket
Publicerad

Var och en som kan applicera multiplikationstabellen på stora tal kan förstå att nuvarande regler för utbytet på marknaden inte är hållbart.

Om alla människor på jorden får samma levnadsvanor som vi i Sverige, skulle vi grovt räknat behöva tre jordklot, men vi har bara ett. Orsaken till att vi kan fortsätta att leva som vi gör är att vi inte behöver betala för alla kostnader som är förknippade med de varor och tjänster vi konsumerar. Det finns en skillnad mellan de verkliga kostnaderna för att framställa våra nyttigheter och det pris vi betalar, en subvention! Hela vårt samhällsbygge är ”hypersubventionerat” i och med att vi inte betalar för allt vi konsumerar. Vi håller på att bygga upp en gigantisk ”bubbla” genom att vi i den rika delen av världen överkonsumerar resurser. En ”bubbla” som består av en alltmer förstörd natur.

Annons
Annons
Annons