Annons
X
Annons
X

”Överkapacitet i elnätet är inte försvarbart”

Foto: Robert Henriksson

REPLIK | DATACENTER

På SvD Näringsliv Debatt 27/2 skriver en rad kommunala före­trädare om potentialen för datacenter som en framväxande, ny svensk bas­näring. Men, menar man, möjligheterna begränsas av elstamnätets planering och utbyggnad och de anslutningsavgifter man betalar och som ska bekosta de förstärkningar av nätet som behövs för anslutningen.

Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för el och ansva­rar för balansen mellan produktion och förbrukning i elsystemet. Vi är överens med kommunföreträdarna om att det är positivt att etablera förbrukning, till exempel i form av datacenter, i norr nära produktionsöverskottet av el och långt från nätets mer begränsade kapacitet kring storstads­regionerna. Det innebär inte minst minskade behov av nya kraft­ledningar söderut.

Men bilden man ger är kraftigt förenklad. Det går inte att ta obegränsad kapacitet i näten för given, vare sig i stamnätet eller i de region­nät till vilka förbrukningen som regel ansluts. Tvärtom är regler­ingen uppbyggd så att det inte ska finnas onödig överkapacitet i nätet, det är nämligen inte samhällsekonomiskt nyttigt eller försvarbart vare sig avseende kostnader eller markintrång med ett nät som inte nyttjas i högsta tänkbara utsträckning. Därför bygger vi inte nätet på spekulation och därför går det heller inte att på förhand peka ut platser med ledig kapacitet.

Annons
X

Redan i dag är stamnätstariffen, som stamnätsanslutna producenter och förbrukare betalar, utformad så att den gynnar förbrukning i norr – nära produktionsöver­skottet av el. I de fall ledig kapacitet finns i nätet, så är anslutningsavgiften tvärtemot vad kommunföreträdarna menar inte ett hinder eftersom förstärkningsbehoven då är små.

I de fall det inte finns ledig kapa­citet är det i stället tillstånds­processen som sätter käppar i hjulen. Då hjälper subventioner eller slopad anslutningsavgift föga. Ett förstärkt nät genom en ny stam­nätsledning tar cirka tio år från beslut tills ledningen är klar att användas. Över dem rår Svenska kraftnät bara över ett par år för bland annat byggnation, ­resten utgörs av en långdragen tillståndsprövning.

Vill man möjliggöra anslutning av förbrukning – eller produktion för den delen – som kräver stamnätsinvesteringar bör man i stället underlätta framkomlig­heten för nya kraftledningar. I dag kan nämligen en kommun satsa stort på datacenteretableringar medan grannkommunen säger nej till den kraftledning som behövs för att möjliggöra satsningen.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ulla Sandborgh

  generaldirektör Svenska kraftnät

  Ulla Sandborgh, generaldirektör för Svenska kraftnät. Foto: Peter Knutson
  Annons
  Annons
  X
  Foto: Robert Henriksson Bild 1 av 2

  Ulla Sandborgh, generaldirektör för Svenska kraftnät.

  Foto: Peter Knutson Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X