Överge överhetens perspektiv

Under strecket
Publicerad
Annons

Den 1 juli 1992 trädde friskolereformen i kraft. Varje skola som hade godkänts av Skolverket fick rätt till bidrag från den kommunen där den verkade.
Fram till 1992 gick bara en negligerbar andel av landets elever i fria skolor - mindre än en procent. Andelen har ökat snabbt, till fyra procent inom grundskolan och drygt fem procent inom gymnasieskolan. Det är en stor förändring för Sverige, men siffran är låg om man jämför med omvärlden. I Danmark går 13 procent av eleverna i friskolor. För att inte tala om Nederländerna, där motsvarande siffra är 70 procent.

Annons
Annons
Annons