”Överdriven oro för bolåneskulderna”

Kreditrestriktioner som bolånetaket och amorteringskravet har inneburit att vissa hushåll stängs ute från bostadsmarknaden, skriver SBAB:s Robert Boije.
Kreditrestriktioner som bolånetaket och amorteringskravet har inneburit att vissa hushåll stängs ute från bostadsmarknaden, skriver SBAB:s Robert Boije. Foto: Tomas Oneborg, pressbild

Hushållens ”höga” bolåneskulder är en naturlig konsekvens av politiska beslut i mitten av 1990-talet, som ändrat förutsättningarna för hur bostäder finansieras. Det finns inga belägg för att bankerna skulle ha bedrivit en ansvarslös kreditgivning, skriver Robert Boije, SBAB.

Under strecket
Publicerad
Annons

Kommunerna har sedan lång tid tillbaka ansvar för bostadsförsörjningen i Sverige. Bostadspolitiken på riksnivå har samtidigt spelat en avgörande roll för finansieringen. Sedan 1940-talet har bostadspolitiken haft som övergripande mål att hela befolkningen ska beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenliga bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons