Annons

”Överdriven oro för bolåneskulderna”

Kreditrestriktioner som bolånetaket och amorteringskravet har inneburit att vissa hushåll stängs ute från bostadsmarknaden, skriver SBAB:s Robert Boije.
Kreditrestriktioner som bolånetaket och amorteringskravet har inneburit att vissa hushåll stängs ute från bostadsmarknaden, skriver SBAB:s Robert Boije. Foto: Tomas Oneborg, pressbild

Hushållens ”höga” bolåneskulder är en naturlig konsekvens av politiska beslut i mitten av 1990-talet, som ändrat förutsättningarna för hur bostäder finansieras. Det finns inga belägg för att bankerna skulle ha bedrivit en ansvarslös kreditgivning, skriver Robert Boije, SBAB.

Under strecket
Publicerad

Kommunerna har sedan lång tid tillbaka ansvar för bostadsförsörjningen i Sverige. Bostadspolitiken på riksnivå har samtidigt spelat en avgörande roll för finansieringen. Sedan 1940-talet har bostadspolitiken haft som övergripande mål att hela befolkningen ska beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenliga bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader.

Trots en oförändrad målsättning har bostadspolitiken ändrat karaktär flera gånger sedan 40-talet. Från att under perioden 1945–1974 ha fokuserat på att öka antalet bostäder med god standard, där miljonprogrammet var en central del, kom perioden 1975–1985 i stället att handla om den boendesegregation och bristfälliga externa bostadsmiljö som miljonprogrammet skapat i många hyresrättsområden (en realitet än i dag).

Annons
Annons
Annons