Annons
Recension

Juni 1941. Hitler och StalinÖverblick fångar ­attacken på Sovjet

Under strecket
Publicerad

Bakgrunden till det tyska anfallet på Sovjetunionen den 22 juni 1941 (i dag för 66 år sedan) är en av de mest omdiskuterade frågorna i forskningen om andra världskriget. Vilka var Hitlers motiv för att anfalla? Var de ideologiska eller geostrategiska? Eller en blandning av båda och i så fall i vilka proportioner? Och hur kunde Stalin fullständigt felbedöma Hitlers planer och helt förneka alla upplysningar om det förestående anfallet?

Om denna problematik har den ungersk-amerikanske historikern John Lukacs skrivit en lysande essä, sprängfylld av ett långt forskarlivs balanserade och mogna reflektioner–Juni 1941. Hitler och Stalin. Bokens udd är riktad mot tanken att Hitlers beslut att anfalla Ryssland var oundvikligt, att det låg inbyggt i nazismens krav på Lebensraum i östra Europa. Lukacs förnekar inte att det finns indicier som stöder en sådan uppfattning. Hitler var uppfylld av en brinnande antikommunism, men var det denna övertygelse som fick honom att beordra förberedelserna för operation Barbarossa–täcknamnet på invasionen av Ryssland?

Annons
Annons
Annons