Över 8 000 bilbränder per år trots säkrare bilar

Varje år brinner över 8 000 bilar i Sverige, trots en kraftig minskning sedan början av 1990-talet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Även om bilarna ständigt förbättras finns fortfarande brandrisker när bensin, diesel och olika oljor ska samsas med modern elektronik, varma motorer och heta turboaggregat under ett gemensamt plåtskal.
Oftast handlar det inte om stor dramatik med spektakulära bilder på tidningarnas förstasidor, men de ekonomiska konsekvenserna för försäkringsbolag och enskilda kan ändå bli stora. Risken för personskador ska heller inte underskattas.
Vägverkets trafiksäkerhetsexpert Anders Lie delar in bränderna i tre kategorier: spontana bränder under körning, bränder efter en krock där människor slagits medvetslösa eller klämts fast, och svåra kollisioner där de åkande omkommit redan i kollisionsögonblicket.
Antalet bilbränder har minskat stadigt de senaste åren. 1990 var antalet anmälda bilbränder till försäkringsbolagen 11 661 och 2004 hade det sjunkit till 8 393, vilket innebär att någon promille av bilarna årligen drabbas av bränder. TT

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons