Annons
Krönika

Bo Löfvendahl:Övdaln i mett järta, ig will fo kwedå um dig

Under strecket
Publicerad

Gör älvdalskan till landsdelsspråk! Den uppmaningen kom i veckan i ett pressmeddelande från Språkförsvaret. Huruvida älvdalskan bör definieras som språk eller dialekt är en knivig fråga. Älvdalskan är en helt egen variant inom den nordiska språkfamiljen som talas i vissa socknar i den nordligaste delen av Dalarna. För de flesta svenskar är älvdalska obegripligt, även om den som har kunskaper i nordisk språkhistoria kan förstå vissa delar.

Älvdalskans status har diskuterats i decennier. Olle Josephson tog upp ämnet i en språkspalt 2007 i samband med en då aktuell debatt. 2005 motionerades i riksdagen om att göra älvdalskan till minoritetsspråk. Det ansvariga statsrådet hänvisade till Minoritetsspråkskommitténs utredning och hävdade att “folkmål, såsom älvdalskan, inte kan anses utgöra minoritetsspråk i den mening som den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk avser”.

Annons
Annons
Annons