Oväntat stort underskott för staten

Statens betalningar gav i januari ett underskott på 14,6 miljarder kronor, vilket var 12,2 miljarder kronor mer än beräknat, enligt Riksgälden.

Under strecket
Direkt, SvD, TT
Publicerad
Annons

Riksgälden noterar att prognosavvikelsen kan förklaras av att nettobetalningarna av skatt var 2,5 miljarder kronor lägre än väntat, att medlemsavgiften till EU var 1,4 miljarder högre än prognos samt att räntor på statsskulden var 2,2 miljarder kronor högre än beräknat, beroende på valutakursförluster.

Resterande avvikelser beror på högre utbetalningar från ett antal myndigheter.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons