Hela denna artikel är en annons

Tre oväntade innovationer som kommer från skogen

Höga hus, kläder och batterier – av trä.

Innovationer är skogens främsta gren och forskningen och utvecklingen går snabbt framåt.

Vi kan tillverka fler smarta och hållbara produkter av skog än någonsin tidigare.

70 procent av Sverige består av skog. Här växer inte bara träd, svampar och mossa – utan också en viktig del av lösningen på morgondagens klimatfrågor.

Skogen har alltid haft stor betydelse för Sverige.

Vi har haft och har den som arbetsplats och inkomstkälla. Skogen har gett oss mat att äta och virke att elda med och bygga av – och gör det än i dag. Den ger oss pappersmassa, tryckpapper och kartong.

Kort och gott: i flera hundra år har skogen varit en av Sveriges viktigaste naturtillgångar

I dag riktas fler blickar än någonsin mot den. För här finns nämligen en viktig del av lösningen på ett av våra mest omdiskuterade problem globalt: klimatfrågan.

Så hur fungerar det?

När skogen växer binder den koldioxid från luften, och bidrar till att minska mängden växthusgas i atmosfären.

Faktum är att den svenska skogen växer så det knakar, så länge den sköts väl. Sedan lång tid tillbaka återplanteras och vårdas våra svenska skogar hela tiden. Minst två nya träd planteras för varje träd som avverkas.

Totalt växer den svenska skogen med 120 miljoner kubikmeter varje år. Det innebär att den binder drygt 165 miljoner ton koldioxid. Nettominskningen blir då motsvarande cirka 50 miljoner ton koldioxid i atmosfären tack vare skogsbruket *. Det motsvarar nästan Sveriges hela utsläpp från förbränning av fossil energikällor. Förenklat skulle man kunna säga att när skogen växer bidrar den till att ta hand om en del av den skadliga koldioxiden i atmosfären. Den stora klimatnyttan ger dock skogen när trä, papper och bioenergi ersätter fossil bränslen och energikrävande produkter, samtidigt som skogen fortsätter att växa minst lika mycket som vi avverkar. Därigenom undviks utsläpp.

Läs mer om Svenska Skogens initiativ för skogen härExtern länk

Utvecklingen går snabbt framåt

I dag kan vi tillverka fler smarta och hållbara produkter av skog än någonsin förr. Många av dessa innovationer är långt ifrån färdiga, men utvecklingen går snabbt framåt.

Vissa innovationer är dock mer oväntade än andra.

Vad sägs exempelvis om miljövänliga batterier från skogen? Forskarna tittar just nu på ämnet lignin som finns i trä, det kan nämligen lagra laddade elektroner och protoner. Dagens batterier innehåller olika metaller­ som är dyra och ofta miljöfarliga. Lignin är en biprodukt vid pappersmassatillverkning som kan produceras både kostnadseffektivt och är miljövänligt.

Höga trähus kan minska koldioxidutsläppen

Något som låter mer självklart är höghus i trä. Om byggandet av höga trähus tar fart är de miljömässiga fördelarna många, eftersom trä både är förnybart och klimatsmart.

Nya studier visar att val av byggmaterial och byggprocess har mycket större betydelse för en byggnads klimatpåverkan än vad man tidigare har trott. Träbyggande kan minska koldioxidutsläppen från 246 ton till 17 ton per lägenhet, enligt Sveriges Träbyggnadskansli, som vill att det ska byggas fler stora hus i trä.

Skogen kan också bli framtidens mode. Sedan länge har man gjort kläder av skogens fiber, men tack vare nya tillverkningsmetoder kommer det bli allt vanligare. I dag är syntetfibrer det vanligaste materialet i världens textilier. Men klimatmässigt bättre är textilier tillverkade av träfibrer, som man hoppas kan ersätta en större del av kläder av syntetfibrer.

* Naturvårdsverket/SLU

Läs mer om den svenska skogen och vad den kan användas till härExtern länk
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons