Annons
X
Annons
X

Oupplyst förbud mot glödlampor

Våra glödlampor, som vi levt med i en mansålder, ska förbjudas framgent, föranlett av ett EU-direktiv. I stället ska vi använda lågenergilampor i vars sken vi antar en hudfärg som dagligen gör oss påminda om vår dödlighet. Om vi inte kastar in handduken så lätt, finns ett alternativ – en bilstrålkastar-lampa av halogentyp inbyggd i ett glasfodral med samma form som en vanlig glödlampa.

I det första fallet kan en vanlig glödlampa ersättas av en lampa med lägre effekt för ett likvärdigt ljusutbyte. Någon energi totalt sett sparar man inte med bibehållen inomhustemperatur. Den minskade elanvändningen ersätts bara av energi tillförd på annat sätt. Den sist nämnda lamptypen kräver något lägre effekt än den vanliga glödlampan.

Vad är då syftet med EU-direktivet? Jo, man ska minska elanvändningen och därmed minska utsläppen av koldioxid. På den europeiska kontinenten är kraftverken oftast koleldade. Så långt är målsättningen uppfylld.

Annons
X

Hur är det då i Sverige? Vi producerar nästan all elektricitet med vattenkraft och kärnkraft. Denna kraftgenerering ger ingen koldioxid från fossila bränslen, ingen koldioxid från förnyelsebara energikällor – ingen koldioxid alls!

Vi borde producera denna el maximalt och använda oss av denna koldioxidfria resurs. Ett förbud mot vanliga glödlampor är kontraproduktivt.

Lågenergilamporna innehåller kvicksilver och blir till sist högriskavfall.

Var hamnar då dessa lampor? Ja, det blir väl som det brukar – i hushållsavfallet. Detta destrueras i närmaste förbränningsanläggning och kvicksilver sprids i nejden. Det minsta man kan begära är att barnen i området kartläggs med regelbundna mätningar av kvicksilverhalten i hår och blod.

Det är dags för myndigheterna att ge anslag till mätningar redan i dag så att observationerna kan studeras i ett längre tidsperspektiv.

Olle Wallin

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X