Annons
X
Annons
X

Otrygga anställningar kan förkorta livet

Tillfälliga anställningar blir allt vanligare. Men anställningsformen är en av de faktorer som avgör hur länge en människa lever – en otrygg sådan ökar risken att dö i förtid.

Vi har aldrig levt så länge som vi gör nu, men aldrig har heller skillnaderna varit så stora mellan hur länge människor lever. En faktor som kan påverka en persons livslängd är hans eller hennes anställningsform. Den otrygghet som det kan innebära att vara tillfälligt anställd kan leda till att folk dör i förtid, visar en tysk studie.

– I rika industriländer som Norge och Finland kan vi se att de tillfälligt anställda löper en 20 till 60 procent större risk att dö under en tioårsperiod än de som har fasta jobb. I fattiga länder är skillnaden troligen ännu större, säger Johannes Siegrist, professor i medicinsk sociologi på Universitetet i Düsseldorf till LO-tidningen.

En norsk studie stärker tesen och visar att risken att dö fördubblas om man mot sin vilja tvingas ta en tillfällig anställning, jämfört med dem som har fast anställning.

Annons
X

Samtidigt blir det allt vanligare, både i Sverige och i resten av världen, att företag förhåller sig med deltids- och projektanställningar för att kunna vara flexibla och anpassa sig ekonomiska upp- och nedgångar. Enligt FN-organet ILO har drygt 1,5 miljarder människor den här typen av ”osäker” anställning i dag.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X