X
Annons
X

Otrolig åsiktsförföljelse

Det som nu händer i Lund närmar sig det otroliga. En gedigen och välkänd historiker, Kristian Gerner, har av samtliga tre sakkunniga uppsatts i första förslagsrum till en professur i historia. Den kommitté som behandlar ärendet, kallad lärarförslagsnämnden och bestående av både lärare och studenter, har placerat Gerner på fjärde plats på grund av hans "föråldrade kvinnosyn".
En halvtimmes intervju har gett detta resultat. En kvinnlig student har gjort sig till tolk för beslutet. Hon vet vad som är korrekta åsikter. Det är alltså inte fråga om att Gerner visat brister i sin forskning, utan det är hans privata synpunkter som bedöms. Vad kommer härnäst? Man kan tänka sig att blivande professorer får svara för sina åsikter om invandrare, miljöfrågor, skattepolitik eller socialvård. Det är naturligtvis fråga om ren åsiktsförföljelse, och den har ingenting med vetenskap att skaffa. Frågan är om man skall dra paralleller med gamla Sovjetstaten eller med Grönköping. Båda ligger snubblande nära. Boel Flodgren har en viktig uppgift, innan hon avgår som rektor. Hon kan sudda ut denna skamfläck för Lunds universitet genom att utnämna Kristian Gerner till professor.

99F

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X