Otillgängliga Hammarby Sjöstad

Under strecket
Publicerad
Annons

I augusti öppnade årets bomässa, Bostad 02 sina dörrar i Hammarby Sjöstad med pukor och trumpeter. Nu skulle Stockholms stad visa upp en ny stadsdel som med sin innerstadskaraktär och sitt vattennära läge har varit föremål för stora satsningar under de senaste åren.
En av satsningarna har varit att bygga en miljöanpassad stadsdel med bland annat en egen kretsloppsmodell och ett eget lokalt reningsverk.
Men en satsning som kom av sig under resans gång, är den om den ”tillgängliga staden”.
1998 uttalade Stockholms kommunstyrelse att Hammarby Sjöstad skulle bli en ”spjutspets” i tillgänglighet för personer med funktionshinder.
Att man i dag inte nämner ett ord om denna ambition i invigningstal och skrifter om stadsdelen förstår man när man har försökt ta sig fram med en rullstol. Otillgängligheten är frapperande.
Som rullstolsanvändare möts man av branta ramper; innergårdar med endast trappförbindelser; parkeringsplatser med besvärliga kantstenar; trevliga bryggor vid vattnet som inte kan nås med
rullstol; gångvägar där trappor utgör det enda alternativet; ytmaterial som hindrar framkomligheten; trottoarkanter utan avfasningar; högt placerade kodlås; postboxar vid husens entré placerade så att det är omöjligt att öppna dem sittande i rullstol; felplacerade anropsknappar för hissen samt etagelägenheter där man måste ta den offentliga hissen iförd badlakanet om man har duschat och behöver uppsöka sin egen klädkammare. Den restaurangbyggnad och festvåning som finns har endast trappförbindelse från kajpromenaden.
Så ser alltså denna proklamerade ”spjutspets” ut i verkligheten.
Detta sker samtidigt som Stockholms stad stolt deklarerat som sitt mål att bli världens mest tillgängliga stad/huvudstad senast år 2010.
Det är skrämmande att man på 2000-talet i nyproduktion inte klarar av att på ett bättre sätt följa de regler och intentioner om tillgänglighet för personer med funktionshinder som samhället satt upp.
Hammarby Sjöstad visar tyvärr att politiker, tjänstemän och byggherrar vid den
planerings- och byggprocess som förekommer vid byggnation anser andra krav och ambitioner vara viktigare än tillgänglighetskrav.
Sjöstaden är inte heller unik ur denna synvinkel. Vi vet att likadana avsteg från samhällets tillgänglighetskrav snarare är regel än undantag.
År 2000 antog riksdagen den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Enligt denna ska Sverige vara tillgängligt senast 2010.
Om vi ska uppnå detta självklara mål kan inte flera otillgängliga bostadsområden få byggas. Bygglagstiftningen måste skärpas, detaljkrav återinföras, kontrollmekanismen ses över och - inte minst måste kännbara sanktioner införas mot de som inte följer gällande lagstiftning.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons