Annons

Osund människosyn styr prästutbildare

Under strecket
Publicerad

Ärkebiskop K G Hammar anklagas på SvD Brännpunkt den 30 januari och 10 februari för moralisk nollvision.
Att mena att kärleken måste påverka hur man läser Bibeln framställs som undfallenhet gentemot en sekulariserad omvärld. Men nolltolerans mot diskriminering är motsatsen till mesighet.
Bakom kritiken står bland andra dekan Bengt Holmberg och prodekan Eva Hamberg vid teologiska fakulteten, Lunds universitet, samt Bo Brander, ledaren för Laurentiistiftelsen, som f n vikarierar vid universitet. Dessa tre har ett stort inflytande över blivande präster.

Jag menar att deras människosyn är djupt problematisk.
En klerikal elit har ofta använt sig av en speciell tolkning av skapelsen för att motivera särbehandling. Adam skapas först. Han ses därför som människan som återspeglar Gud. Sedan skapas Eva.

Annons
Annons
Annons