Östros hotade Svenskt Näringsliv

När Svenskt Näringsliv ställde sig på det lettiska försvarets sida under Vaxholmskonflikten kallades Jan-Peter Duker till dåvarande näringsministern Thomas Östros. Med hot och försök till repressalier försökte två statssekreterare hindra Svenskt Näringsliv att driva saken vidare till rättslig prövning i EG-domstolen, skriver Jan-Peter Duker och kräver en förklaring av Östros.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den 18 december meddelade EG-domstolen sitt förhandsbesked i Vaxholmsmålet. Den svenska ­arbetsdomstolen, som har att slutligt avgöra målet, är bunden av EG-domstolens utlåtande. Detta utlåtande är osedvanligt tydligt och lämnar inte något stort utrymme för Arbetsdomstolen när det gäller beskedet huruvida Byggnads m fl stridsåtgärder mot det lettiska företaget Laval un Partneri var olovliga eller inte.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons