Annons
X
Annons
X

Östros borgar inte för sysselsättningen

Varför lyfter inte Socialdemokraterna fram Thomas Östros mer? Det undrar tidskriften Fokus (35/2010). Givet att den rödgröna sidan är dålig på att framstå som ett trovärdigt regeringsalternativ borde kanske Sahlin flankeras av Thomas Östros snarare än av Thomas Bodström? Eller som en socialdemokrat i riksdagen säger: Östros borde vara viktig för sin partiledare, eftersom Sahlin inte är någon ”hejare på ekonomi och siffror”.

Ändå är det, observerar Fokus, påfallande ofta som Östros inte är med när Socialdemokraterna ordnar ekonomiska seminarier eller presenterar rödgrön politik.

Affärsvärlden (36/2010) har också studerat skillnader och likheter mellan Borg och Östros och antyder en förklaring: När Östros torgmötestalar noterar tidskriften en skara ljumma åhörare. När Borg gör samma sak plockas autografblocken fram och lyssnarna börjar skandera ”Anders, Anders, Anders”.

Annons
X

Förklaringen till hjältestatusen ligger sannolikt i att Sverige har gått igenom vad som kallats den värsta krisen sedan depressionen, med några av de starkaste statsfinanserna i Europa. Det är till stora delar Borgs förtjänst.

Rent objektivt kan det annars verka väga rätt jämnt mellan de två ekonomernas meriter: Borg har yrkeserfarenhet från både Riksbanken och näringslivet, medan Östros har en mer gedigen ekonomisk utbildning. Men Östros har i princip bara arbetat åt SAP. Och att han är mer socialdemokrat än ekonom är tydligt.

Jag förstår inte hur sänkta skatter skulle kunna ge fler jobb, brukar Östros säga till Borg. Som ekonom känner han förstås väl till de teorier som säger att sänkta skatter på arbete ökar sysselsättningen. Som socialdemokrat, däremot låtsas han som något annat.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  När Östros själv får lägga ut texten är det i stället klassisk socialdemokratisk ekonomisk politik som gäller. I tidskriften Ekonomisk debatt (5/2010) hävdar Östros att full sysselsättning ska uppnås genom ökad produktivitet, strukturomvandling, samman-pressad lönestruktur och aktiv arbetsmarknadspolitik.

  Men att dölja utanförskapet i Ams-åtgärder låter som alltför beprövad S-politik. Och denna så kallade Rehn-Meidner-modell utvecklades mycket riktigt av två LO-ekonomer för mer än 60 år sedan. Innan globaliseringen tog fart och innan övergången från industri- till tjänstesamhälle. ”Rehn-Meidner-modellen må ha några år på nacken”, konstaterar Östros, men drar inga slutsatser av detta.

  Rudolf Meidner själv var mer skeptisk när han i början av 2000-talet efterlyste en diskussion om modellen hade någon framtid: ”Allting är en produkt av sin tid. Situationen har förändrats.”

  Fast Östros framstår i så fall snarast som en produkt av en annan tid. Kanske inte så konstigt om Sahlin hellre syns med den facebookande Thomas Bodström.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X