Annons

Ronny Ambjörnsson:Östliga vindar blåste liv i Europa

Genom att uttolka det samtal som fördes i ett Europa i vardande ringar Sture Linnér i boken ”Europas ungtid” in hur den europeiska identiteten uppstod. Han finner att Europas egenart skapades genom ett östligt inflytande – och samtidigt i kontrastering mot Asien.

Publicerad

Ett ämne som ofta diskuterades i det tidiga 1900-talets folkrörelser gällde livets mening. Vad är lycka? Vad menas med ett gott liv? – det är frågor som återkommer i protokoll från nykterhetsloger, studiecirklar och fackföreningar. I godtemplarlogen Skärgårdsblomman, i Holmsund utanför Umeå, anordnades på 20-talet en omröstning om Är livet värt att leva?, en fråga som majoriteten besvarade med nej. Protokollet rapporterar: ”fann mötet att livet inte är värt att leva”. Denna fråga ställdes upprepade gånger inte bara i Skärgårdsblomman utan även i andra loger och föreningar. Det vanligaste svaret är emellertid inte nej utan ”diskussionen får utgöra svar på frågan.” Frågan är tydligen mindre viktig än den diskussion den föranleder.

Livets mening är också ämnet för världslitteraturens första diktverk, det sumeriska Gilgamesheposet, som kom till för en så där fyra tusen år sedan. Om Gilgamesh, kung av Uruk i Mesopotamien, sägs att ”Han utforskade världens fyra hörn. / Han fick fulländad kunskap om allt som finns.” Men han förstår inte varför han skall dö. Är då livet värt att leva?

Annons
Annons
Annons