Annons

”Östlig förbindelse löser inte trafikproblemen”

Fem forskare replikerar om Stockholmstrafiken.
Fem forskare replikerar om Stockholmstrafiken. Foto: Tomas Oneborg
Under strecket
Publicerad

I sin debattartikel den 9 augusti föreslår ledande Stockholmspolitiker en utbyggnad av vägnätet i Stockholm genom en ny förbindelse i östra delen av regionen. Vi håller självklart med om att trängseln i Stockholmstrafiken är ett reellt och allvarligt problem. Desto tråkigare att politikerna argumenterar för en lösning som genererar mer trafik i stället för att föreslå något som faktiskt löser problemen.

Transportforskare är sedan länge överens om att det i allmänhet inte går att bygga bort trängsel med nya vägar. Detta eftersom nya vägar skapar mer trafik. Ibland kan trängseln minska på vissa ställen i vägnätet, men eftersom nya vägar gör det mer attraktivt att köra bil så leder de till ytterligare vägtrafik – mer än vad som hade varit fallet om den nya vägen inte hade byggts. En följdeffekt blir då ökad trafik även på andra vägar. Det är också vad Trafikverket förväntar sig med den så kallade östliga förbindelsen. På vissa vägar kan det bli minskad trafik. Men samtidigt förväntas Östlig förbindelse enligt Trafikverkets egna analyser leda till ökad trängsel på bland annat östra delen av Södra länken, Norra länken, E18/Norrtäljevägen och Värmdöleden. Därtill kommer ett utökat behov av mark för parkering både i centrala och halvcentrala lägen.

Annons
Annons
Annons