Annons
X
Annons
X

Östhammar sköter slutförvaret

I dag kom beskedet: Det blir Östhammar som tar hand om det svenska kärnavfallet. Oskarshamn blir utan.

(uppdaterad)
Foto: FREDRIK SANDBERG / SCANPIX

Det handlar om cirka 12 000 ton utbränt högaktivt kärnbränsle, som ska förvaras på 500 meters djup i urberget, oåtkomligt för människor, djur och natur i 100 000 år.

Miljöminister Andreas Carlgren säger att enbart svenskt kärnavfall ska förvaras i den kommande slutförvaringsanläggningen.

– Jag finner det helt uteslutet att vi skulle ta emot avfall från andra länder. Det är en grundläggande princip för oss. Var och en tar ansvar för sin bit. Men jag tror inte det blir några förfrågningar eftersom de andra länderna känner till vår inställning, säger han.

Annons
X

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har i 30 år utrett var slutförvaret ska ligga och i dag fattades beslutet. Men båda kommunerna kan betraktas som vinnare. Östhammar och Oskarshamn träffade i oktober i fjol ett unikt avtal med SKB, ett ”mervärdesavtal” där den kommun som ”förlorar” kampen om slutförvaret garanteras 1,5 miljarder kronor i satsningar på infrastruktur, industriutveckling, utbildning och forskning 10-15 år framåt.

För Östhammars del innebär beslutet att kommunen får ta hand om ett av de största industriprojekten i Sverige på senare år, en investering på 20 miljarder kronor. Till det kommer tilläggsinvesteringar enligt mervärdesavtalet på en halv miljard kronor.

Räknar man in alla andra investeringar kring slutförvaret blir notan för hela systemet, när det är färdigbyggt omkring 2020, drygt 40 miljarder kronor.

Kärnavfall svd.sesam.se
Annons
Annons
X
Foto: FREDRIK SANDBERG / SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X