Annons

Östersjöskatter får nytt institut

Sverige får ett nytt institut för forskning om skeppsvrakens historia. Pengar anslås från både stiftelser och näringsliv. Det första prestigeuppdraget blir att filma det fullastade Spökskeppet tillsammans med magasinet National Geographic.

Publicerad
T. v: bild på vraket Spökskeppet.
T. v: bild på vraket Spökskeppet. Foto: MARIN MÄTTEKNIK/DEEP SEA PRODUCTION, HASSE HOLMBERG/SCANPIX

Södertörns högskola blir först i landet med att starta ett marinarkeologiskt forskningsinstitut, som kommer att arbeta under namnet Maris. Därmed mer än trefaldigas den lilla forskargrupp som funnits där sedan 1997. Två forskare blir sju, och i centrets ledning ingår Fred Hocker, forskningschef på Vasamuseet.

T. v: bild på vraket Spökskeppet.

Foto: MARIN MÄTTEKNIK/DEEP SEA PRODUCTION, HASSE HOLMBERG/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons