Annons

Östersjösamarbetet tynar bort

ÖSTERSJÖSTRATEGIN. Frigörelsen förde länderna runt Östersjön närmare varandra. Sedan hände något. I dag betraktar svenska företag Baltikum som minerad mark och de svenska kulturråden i Tallinn, Riga och Vilnius är borta. Målet för EU:s Östersjöstrategi borde vara att uppnå ett samarbete i stil med det nordiska, skriver Olle Wästberg och Kristina Persson.

Under strecket
Publicerad

I oktober kommer sannolikt det Europeiska rådet att anta en ny Östersjöstrategi – baserad på ett förslag av EU-kommissionen. Det blir inga nya pengar, men befintliga resurser ska användas mer effektivt. Strategin kan beskrivas som en handlingsplan som hjälper myndigheter att koordinera gemensamma insatser och underlätta politikernas uppföljning. Alla välkomnar att våra skattemedel används mer effektivt och de prioriterade områdena – miljö, säkerhet, attraktivitet och ekonomisk utveckling – kan vi alla vara överens om.

Så långt är allt gott och väl med Östersjöstrategin - men något saknas. Det vardagliga samarbetet mellan människor, kulturutbyte och alla dessa möten där vi lär känna varandra och bygger vänskapsband. Här finns det nordiska samarbetet som ett lysande exempel.

Annons
Annons
Annons