Annons

”Österled avgörande för att leda bort trafik från city”

Det är inte enbart personbilstrafiken som drar nytta av ökad framkomlighet och minskade köer vid ett bygge av den östliga förbindelsen i Stockholm. En stor vinnare är också kollektivtrafiken, skriver moderaterna Carl Cederschiöld och Erik Langby.

Under strecket
Publicerad
Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1
Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1
Foto: Tomas Oneborg

Om tio år så firar tankarna på en trafikled runt Stockholm 100-årsjubileum. Redan i 1928 års generalplan för innerstaden fanns en trafikled runt innerstaden med i planeringsdiskussionerna och i generalplanen 1952 så nämns en ringgata runt innerstaden, som en önskvärd lösning för den framtida trafiken i Stockholm. Tankar som fanns med under såväl 50- och 60-talen. I trafikplan 1975 fanns inte någon österled med men i diskussionsunderlaget för trafikplan 1987 så väcktes återigen tankarna på en österled. Två år innan hade också näringslivet engagerat sig genom att Skanska, Atlas Copco, Arcona och Fläkt gemensamt bildade Österledskonsortiet, som konkretiserade tankarna på att bygga Österleden avgiftsfinansierad.

Annons
Annons
Annons