X
Annons
X

Osäkra hälsoeffekter av tunnelluft

Det är osäkert om Förbifart Stockholm blir en lämplig miljö för känsliga personer att färdas i. Trots positiva effekter för alla stockholmare med tunnelbygget kan antalet dödsfall bli ett nollsummespel, enligt forskare.

Bertil Forsberg, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet har inom ramen för Trafikverkets forskningsprogram räknat på hälsoeffekterna för befolkningen om Förbifarten byggs. Beräkningarna visar att 20-talet förtida dödsfall färre på befolkningen i Stockholms län som helhet kan bli en effekt av att trafiken går under jord. Men för de bilförare som färdas i tunneln är effekterna osäkra.

– De negativa effekterna i form av förtida dödsfall kan komma upp i samma nivå som vinsterna för hela befolkningen. Och då skulle det kunna bli ett nollsummespel. Jag tycker inte att man kan känna sig helt övertygad om att det här totalt sett blir en vinst, säger Bertil Forsberg.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X