Annons
X
Annons
X

Osakligt och felaktigt, Wennström

REPLIK | POLISEN

Att Bo Wennström ger Enhancer äran av att ha haft stor inverkan på fattade beslut är förvisso smickrande men uppenbart finns det en rad andra utredare, konsulter och beslutsfattare som haft en avgörande inverkan på utfallet.
Ulf Lindberg

**Med anledning av **måndagens artikel på Brännpunkt så vill jag göra följande tillrättalägganden.

Angående Enhancers metoder så är de till del baserade på upptäckter som ursprungligen gjordes av Elliott Jaques och som senare har validerats av en rad framstående forskare. Upptäckterna gör det möjligt att fastställa förekomsten av naturliga nivåer i organisationer och skillnaden i karaktär av arbete och olika krav på ledarskap på de olika nivåerna. Metoderna används av många stora globala bolag, US Army med flera.

Annons
X

**I artikeln påstås  **Enhancer vara ett enmansföretag vilket är felaktigt. Bo Wennström har dessutom i andra sammanhang påstått att metoderna för att fastställa förekomster av naturliga nivåer i organisationer har med psykoanalys att göra. Då har man varken förstått vilka metoder som används eller vad psykoanalys är.

Redan tidigare inom Polisen används olika ledarutbildningsprogram på olika nivåer, direkt ledarskap, indirekt ledarskap och strategiskt ledarskap. Polisens organisation vid särskild händelse nämns i artikeln. Vid särskild händelse organiserar sig Polisen normalt i fem nivåer. Däremot har det visat sig att man i den ordinarie organisationen ofta har många fler nivåer vilket leder till ineffektivitet.

På Genomförandekommitténs hemsida framkommer att man har beslutat att ta bort onödiga chefslager vilket högst sannolikt kommer att leda till omedelbara förbättringar. Härmed kommer den ordinarie verksamheten att mer likna vad som fungerar väl vid särskilda händelser.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Enhancers bidrag i arbetet bygger på ett mycket stort antal intervjuer med personer som rimligen måste anses vara väl insatta i Polisens särställning och verksamhet. Insatserna har utgått från vad som behöver uträttas, det vill säga tydliggörande av uppdrag som en rollinnehavare skall utföra. I artikeln beskrivs kravprofiler på chefer som är för allmänna eller som bara kan målstyrning och budget. Sådana chefer skulle inte heller Enhancer förorda.

  **Att Bo Wennström **ger Enhancer äran av att ha haft stor inverkan på fattade beslut är förvisso smickrande men uppenbart finns det en rad andra utredare, konsulter och beslutsfattare som haft en avgörande inverkan på utfallet.

  Att Bo Wennström har synpunkter på riksdagsbeslutet om en polismyndighet må vara, och att han vill sälja sin bok och själv tycker att han är expert på polisfrågor och borde vara den som är rådgivare kan förstås, men att sätta sin akademiska trovärdighet på spel för egna kommersiella intressen och komma med osakliga och felaktiga påståenden är inte särdeles klädsamt.

  ULF LINDBERG

  vd Enhancer

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X