Annons

Oroväckande att bistånd satsas på kolkraft

Det är oroväckande att svenska biståndspengar går till kolkraft i Sydafrika, när världen behöver minska sina utsläpp. Den ena handen tycks inte veta vad den andra gör, skriver Bo Forsberg, Diakonia, Margareta Grape, Svenska Kyrkan och Siyabulela Gidi, South African Council of Churches.

Under strecket
Publicerad

Världen står inför en dubbel utmaning de kommande åren. Den globala uppvärmningen måste begränsas och människor som lever i fattigdom och förtryck måste ges tillgång till utveckling och ett värdigt liv. Att svenskt biståndsmedel i Världsbanken används för att öka utsläppen, genom kolkraftsbygget i Sydafrika, är oroväckande. Sveriges regering har ett ansvar att påverka Världsbankens energistrategi sådant att bankens utlåning riktar in sig mot en klimatsmartare utlåning.

Världsbanken är en unik global institution med enorma resurser och uppdraget att bidra till utveckling. Därmed är banken en nyckelaktör för de globala strävandena för att utrota fattigdomen. I början av nästa år fattar Världsbankens styrelse beslut om en ny energistrategi, ett viktigt verktyg för att styra hur Världsbanken ska investera i energiproduktion i utvecklingsländer. Strategin innebär en svår avvägning mellan klimat- och utvecklingsmål: att begränsa den globala uppvärmningen och samtidigt ge människor som lever i fattigdom tillgång till energi.

Annons
Annons
Annons