Orolig värld påverkar svenskarna

Världen 2016 präglades av terrordåd, tragedin i Syrien och orosfaktorer som brexit och Trump. Det har satt sina spår bland svenskarna, visar en färsk undersökning.

Under strecket
TT
Publicerad
Orosfaktorer som Trump har påverkat svenskarna.

Orosfaktorer som Trump har påverkat svenskarna.

Foto: Evan Vucci / AP
Annons

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som i rapporten "Opinioner 2016" visar hur svenskarna ser på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar. Utan tvekan har fjolårets händelser påverkat: 73 procent känner mycket eller ganska stor oro för den politiska situationen i världen. Det är en liten ökning jämfört med 2015, och oron de två senaste åren har inte varit så utbredd sedan 1980-talet.

Andelen som ser det som troligt att det i Sverige inom en femårsperiod inträffar en terroristattack är också fortsatt hög: 58 procent, en procentenhet mer än 2015. Andra händelser som många ser som troliga de närmaste åren är politiska hot från annat land (47 procent), propaganda/falsk information från främmande stat (44 procent) och en omfattande olycka inom kollektivtrafiken (42 procent).

Annons
Annons
Annons