Annons
X
Annons
X
Sverige
Analys

Mikael Holmström: ”Oroande för alla med flygbiljett”

När ska bristande säkerhet leda till en stor flygolycka i Sverige? Frågan måste ställas efter haverirapporten om Hercules-kraschen - en oroande läsning för varje flygpassagerare.

Den 15 mars 2012 dog fem norska militärer när deras Herculesplan flög rätt in i Sveriges högsta berg Kebnekaise. Slutrapporten om olyckan från Statens haverikommission är alarmerande. Sällan har väl en svensk haverirapport utmynnat i så många - hela 22 stycken - rekommendationer för att höja flygsäkerheten. Jag har som reporter under 40 år läst åtskilliga haveriutredningar, och denna är exceptionell.

Som vanligt vid svåra haverier bidrar flera faktorer till Herculeskraschen. Det verkligt allvarliga är att kommissionen funnit systemfel. Sådana är värre än personliga missgrepp, därför att om systemfel inte rättas till kan en olycka vara förebud om fler och värre.

Just i Kebnekaiseområdet inträffade år 2000 ett sådant förebud. Då kolliderade en av försvarets räddningshelikoptrar med en klippvägg och det tre ombord omkom. I en haveriutveckling utan motstycke kolliderade svenska militärhelikoptrar därefter med hav, is, träd eller med varandra. Fram till 2007 krävdes 14 människoliv i sju haverier. Samtliga orsakades av brister i försvarsmaktens helikopterverksamhet där omorganisationer, besparingar och oklara ansvarförhållanden gått ut över flygsäkerheten.

Annons
X

Denna gång brast det norska försvarets rutiner och Herculesbesättningen fick plikta med sina liv. Men det för oss flygpassagerare verkligt oroande är de många bristerna hos myndigheterna Luftfartsverket LFV (trafikledning och flygplatser) och Sjöfartverket (ansvarigt för flygräddning).

Luftfartsverket skriver på sin hemsida: ”Flygsäkerheten har högsta prioritet i LFVs arbete”. Men verkligheten är en annan, visar haverirapporten.

Till Herculeskraschen bidrog att relativt nyutbildade och oerfarna trafikledare (en hade aldrig lett flyg västerifrån mot Kiruna) var i tjänst trots militärövningen på Nordkalotten. För att spara pengar får flygledare inte längre en flygtur för att lära sig terrängen runt flygplatsen. Utan att förstå var Herculesplanet befann sig gav flygledarna planet klartecken att sjunka till kollisionshöjd.

Centralt efter incidenter är att lära sig av missar för att undvika nya haverier. Men LFV:s incidentutredare kom istället fram till att man handlat rätt, vilket är fel slutsats enligt Haverikommissionen. Den har funnit flera tecken på ”svagheter i LFV:s säkerhetskultur”. Att LFV på tisdagen när rapporten blev offentlig inte ville medge ett enda fel bekräftar den oroande bilden.

Haverikommissionen rekommenderar att Transportstyrelsen (som är kontrollmyndighet) utreder säkerhetskulturen inom LFV. Målet är att verksamheten bedrivs ”ur ett godtagbart flygsäkerhetsperspektiv”. Det verkar inte vara en dag för tidigt - innan nästa krasch är ett tragiskt faktum.

Sju helikopterolyckor på sju år svd.se
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X