Oroande att bly i färg kan bli tillåtet igen

Bly är en av världens mest farliga kemikalier, bland annat kan ämnet vid mycket låga halter påverka barnens intelligens. Bly är idag förbjudet att använda inom en rad olika produkter, men ändå diskuteras det idag att återinföra ämnet på marknaden. Naturskyddsföreningen och Sveriges Färgfabrikers Förening (SVEFF) ifrågasätter den nya utvecklingen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det har länge rått en bred enighet om att blyföreningar tillhör en av de högprioriterade ämneskategorierna som avser farliga kemikalier. De flesta blyföreningar har få vettiga användningar i samhället, eftersom de är så pass farliga både akut och på sikt. Om detta råder global enighet, bland annat på FN-nivå. Bly är en nervskadande tungmetall som per definition inte bryts ned, utan ger en systematiskt ökad förorening av miljö och människa. Bly kan till exempel störa barns intelligensutveckling. En av de viktigaste åtgärderna har därför varit att förbjuda blyad bensin.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons