Oro för dieseldrivna bilar

Fler dieselbilar på gatorna är en växande faktor bakom den dåliga luften i storstäderna. Nu krävs skärpta bestämmelser kring dieselbilar, tycker Astma- och allergiförbundet.

Under strecket
Publicerad
Annons

En långvarig positiv miljötrend ser ut att ha brutits och planat ut, kunde SvD berätta i går.

Halterna av kvävedioxid minskar inte längre i luften i exempelvis Stockholm och Göteborg –och ett skäl tros vara att allt fler kör dieselbilar.

Annons
Annons
Annons