Annons

Oro för bakslag i konjunkturen

Hög skuldsättning i omvärlden kräver finanspolitisk försiktighet. Regeringen bör inte göra några ytterligare utfästelser om ofinansierade reformer på grund av den stora osäkerheten om de ekonomiska krisens långsiktiga effekter. Men starka offentliga finanser i Sverige ger viss handlingsfrihet när det gäller stabiliseringspolitik, skriver det Finanspolitiska rådet i sin tredje rapport.

TT
Publicerad

Riskerna för bakslag i konjunkturen är stora, konstaterar rådet. De grundläggande problemen i Europa består trots EU:s räddningspaket för att hantera den akuta krissituationen. Det finns större anledning att oroa sig för budgetunderskotten i USA, Storbritannien och Japan, anser dock rådet.

Stockholm TT

Annons
Annons
Annons
Annons