Annons

Orkla visar växande vinst

Under strecket
TT
Publicerad

Oslo Det norska industrikonglomeratet Orkla ökade vinsten under andra kvartalet med stöd av en bra utveckling för Orkla Foods. Men trots detta ska antalet tjänster i livsmedelsverksamheten minskas med 1 000, varav hälften i Norden. Orkla redovisar en vinst före skatt på 1,73 miljarder norska kronor, att jämföra med vinsten på 1,08 miljarder ett år tidigare. Reavinster från investeringsportföljen bidrog till att höja resultatet som var i linje med förväntningarna. Orkla skriver i rapporten att Orkla Foods var den verksamhet som gick bäst, främst tack vare utvecklingen i svenska Procordia Food.

Orkla Foods visade en rörelsevinst före goodwillavskrivningar på 241 miljoner norska kronor för andra kvartalet, jämfört med 185 miljoner kronor motsvarande period i fjol. - Vi är nöjda med utvecklingen i Orkla Foods och Orkla Brands, säger Orklas vd Finn Jebsen i en kommentar. Framför allt Procordia Food hade en positiv marginalutveckling, skriver Orkla. Ändå har Orkla beslutat om ett sparprogram på 500 miljoner norska kronor inom livsmedelsverksamheten. Antalet årstjänster ska minskas med cirka 1 000. Det motsvarar ungefär 15 procent av personalstyrkan. Omkring hälften av neddragningen ska ske utanför Norden. ”Vidare nedbemanning kommer att ske genom naturlig avgång och i det närmaste anställningsstopp, men det måste också ske uppsägningar”, skriver Orkla i ett pressmeddelande. Sparprogrammet ska ge full effekt före utgången av 2004. En rad förbättringsprogram är redan inledda, bland annat i Procordia Food och Abba Seafood. Ytterligare åtgärder och projekt är under planläggning, skriver Orkla.

Annons
Annons
Annons