”Orimligt höga priser sinkar nya läkemedel”

Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet.
Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet. Foto: Anna Molander

Att introduktion av nya läkemedel dröjer beror ofta på orimligt höga priser som riskerar att tränga undan annan vård och förhindrar en rättvis och jämlik tillgång till nya läkemedel eller andra vårdinsatser för alla patientgrupper. Det skriver Gerd Lärfars och Anders Bergström, NT-rådet, i en replik om Skelleftesjukan.

Under strecket
Publicerad
Annons

Föreningen mot familjär amyloidos (FAMY) skriver i sin debattartikel att det behöver skapas bättre förutsättningar för att snabbt implementera de nya läkemedel mot Skelleftesjukan som nyligen godkänts av europeiska läkemedelsverket (EMA). Som del av den nationella processen för ordnat införande av nya läkemedel anser vi i NT-rådet (Rådet för nya terapier) att det är viktigt att få klargöra de ställningstaganden som måste göras innan nya läkemedel introduceras i vården.

NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner som ger rekommendationer till regionerna om användning av vissa nya läkemedel. Målsättningen är att alla patienter i hela landet ska få tillgång till en rättvis, jämlik och ändamålsenlig läkemedelsanvändning och att våra gemensamma resurser för läkemedel används på bästa sätt.

Annons
Annons
Annons