Orimligt att behöva riskera hälsan för vindkraft

Under strecket
Publicerad
Annons

De båda juristerna Pia Pehrson och Sophia Linderstam anser i en replik till vår artikel ”Boende får betala ett högt pris för vindkraften” att det inte behövs stramare regler för tillstånd att uppföra vindkraftverk. Nuvarande tillståndsprocess ger skydd nog.

Det rimmar tyvärr dåligt med de många vittnesbörd som finns om hur närboende (inte markägarna – de behöver inte bo på platsen) körts över under tillståndsprocessens gång. Det duger alltså inte att hänvisa till att exploatören till sist alltid är ansvarig för att tillåten bullernivå inte överskrids. Man måste stämma i bäcken och inte i ån. Ett vindkraftverk som kostar tiotals miljoner kronor att uppföra skall naturligtvis redan vid tillståndsgivningen ha placerats så att boende, så långt möjligt, inte kommer att utsättas för skadlig bullerpåverkan.

Annons
Annons
Annons