Annons
X
Annons
X

Orimligt att behöva riskera hälsan för vindkraft

REPLIK | VINDKRAFT

De båda juristerna Pia Pehrson och Sophia Linderstam anser i en replik till vår artikel ”Boende får betala ett högt pris för vindkraften” att det inte behövs stramare regler för tillstånd att uppföra vindkraftverk. Nuvarande tillståndsprocess ger skydd nog.

Det rimmar tyvärr dåligt med de många vittnesbörd som finns om hur närboende (inte markägarna – de behöver inte bo på platsen) körts över under tillståndsprocessens gång. Det duger alltså inte att hänvisa till att exploatören till sist alltid är ansvarig för att tillåten bullernivå inte överskrids. Man måste stämma i bäcken och inte i ån. Ett vindkraftverk som kostar tiotals miljoner kronor att uppföra skall naturligtvis redan vid tillståndsgivningen ha placerats så att boende, så långt möjligt, inte kommer att utsättas för skadlig bullerpåverkan.

Dessutom är de vindkraftverk som byggs idag dubbelt så stora som för bara fem år sedan, medan de riktlinjer som utfärdats av Naturvårdsverket i huvudsak inte ändrats sedan de infördes. Inte minst därför är en skärpning av nöden.

Annons
X

Pehrson och Linderstam presenterar sig som verksamma vid advokatfirman Foyens miljörättsavdelning. Som miljöspecialister borde de erkänna att vi ännu vet rätt lite om hur ljud breder ut sig i luft och akta sig för att sluta upp bakom vindkraftsindustrin, som naturligtvis avfärdat Nina Pierponts forskning och knappast lär ha något till övers heller för efterföljare som Sarah Laurie. Vi noterar att de inte nämner det team vid Ålborgs universitet som leds av professorn i akustik, Henrik Møller, och som nyligen övertygat Miljöstyrelsen i Danmark om behovet av regler för hur lågfrekvent ljud ska beaktas.

För övrigt är, såvitt vi förstår, den rapport från Karolinska institutet som Pehrson och Linderstam hänvisar till identisk med Gösta Bluhms ”Hur upplever människor ljud från vindkraftverk?”. I så fall är de usla läsare. Bluhm vittnar både om sömnstörningar och om att ljud från vindkraftverk upplevs som mer störande, inte mindre, än trafik- och flygbuller vid samma ljudnivåer.

I vindkraftens fall är alla svenskar med om att subventionera en energikälla som producerar marginellt med el. Det är inte rimligt att någon dessutom ska behöva riskera sin hälsa eller lämna hus och hem för att rejäla skyddsavstånd saknas.

För artikelförfattarna:

ULF LINDBERG

Algustorpgruppen mot felplacerad vindkraft

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X