”Orimliga krav på karens för vårdpersonal”

Erik Strand och Carina Olson.
Erik Strand och Carina Olson. Foto: Pressbilder

Det är helt orimligt att ställa krav på att personal anställda inom offentlig sjukvård inte får byta till en privat arbetsgivare på ett halvår efter avslutad tjänstgöring. I Västra Götalandsregionen är nu sådana krav satta inför upphandlingar, skriver Erik Strand och Carina Olson, Praktikertjänst.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sverige står inför stora välfärdsutmaningar kommande år. Det har flera bedömare varit överens om under en längre period. I juni presenterade dessutom finansdepartementet en analys som slog fast att det fram till 2026 behöver byggas ungefär 560 äldreboenden och 75 vårdcentraler i Sverige. Samtidigt behöver vården och omsorgen rekrytera cirka 80 000 nya medarbetare.

Antalet anställda inom vård och omsorg uppgår enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, till nästan 1,2 miljoner personer och att öka antalet med knappt 7 procent blir en utmaning som heter duga, framförallt när det redan idag råder stor brist på medarbetare.

Annons
Annons
Annons