X
Annons
X

Organstölder i Kina har inte bekräftats

I Sverige har företrädare för den religiösa rörelsen Falun Gong mötts av en okritisk hållning. Uppgifter om organstölder är chockerande, men det är viktigt att känna till att de inte är bekräftade av oberoende källor. Denna naivitet bland politiker kan försvåra det viktiga arbetet för mänskliga rättigheter, skriver redaktören Puck Engman som har en kandidatexamen i kinesiska från Lunds universitet.

De anklagelser om organstölder som förs fram av Falun Gong-rörelsen är chockerande, men det finns inga oberoende bekräftelser på att de stämmer.
De anklagelser om organstölder som förs fram av Falun Gong-rörelsen är chockerande, men det finns inga oberoende bekräftelser på att de stämmer. Foto: NG HAN GUAN /AP

Trots att det nu har gått nästan 40 år sedan Helsingforskonferensen år 1975 då kommunisblocket enades med västmakterna om att ställa sig bakom vissa grundläggande mänskliga rättigheter fortsätter tolkningen och tillämpningen av dessa att vara en hårt omstridd fråga. Den bakomliggande idén – att det finns vissa fundamentala värden som överskrider politiska skillnader, nationella gränser och kulturella olikheter – har visat sig svår att omsätta i praktik.

De anklagelser om organstölder som förs fram av Falun Gong-rörelsen är chockerande, men det finns inga oberoende bekräftelser på att de stämmer.

Foto: NG HAN GUAN /AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X