Aktieanalys

Daniel Zetterberg: Organisk tillväxt i Oboya

Oboya Horticulture, en leverantör av förbrukningsvaror till odlingsindustrin, har ambitiösa tillväxtplaner där bolaget strävar efter att växa mer än 20 procent organiskt per år och nå en omsättning över miljarden 2020. Dit är vägen lång, men att bolaget nyligen vänt till vinst är ett steg i rätt riktning.

undefined

Oboya Horticulture (börskurs 15,30 kr 18/1) är verksamt som leverantör till kunder inom odlingsindustrin. Affärsidén är att vara en totalleverantör av förbrukningsvaror till odlare och distributörer av exempelvis kryddor, blommor, frukter, bär och liknande. De använder dagligen produkter som torv, gödsel, växtnäring, krukor, förpackningar, etiketter, vagnar, transportkärl och displayer i sin verksamhet. Produkter som Oboya alltså tillverkar, lagerhåller och säljer.

Bild 1 av 2

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD Börsplus tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X