Annons
X
Annons
X

”Öresundsbron en flaskhals – utred Europaspåret”

I vår presenteras en dansk-svensk prognos över trafikutvecklingen över Öresund. Mycket pekar på att trafiken kommer att öka. För att inte svensk tillväxt ska hämmas måste nästa fasta förbindelse Sverige–Danmark kunna hantera järnvägsgods. ­Regeringen bör utreda Europaspåret, skriver Torkild Strandberg (L).

Följer vi inte upp med en ny fast förbindelse mellan Danmark och Sverige riskerar Öresundsbron att bli den flaskhals som hindrar varor från att transporteras hela vägen mellan Sverige och kontinenten, skriver Torkild Strandberg.
Följer vi inte upp med en ny fast förbindelse mellan Danmark och Sverige riskerar Öresundsbron att bli den flaskhals som hindrar varor från att transporteras hela vägen mellan Sverige och kontinenten, skriver Torkild Strandberg. Foto: Johan Nilsson/TT (Arkiv)

DEBATT | INFRASTRUKTUR

Sverige ligger i utkanten av Europa. Vi är beroende av god infrastruktur för att export­industrin ska kunna överleva och växa. I vårt grannland Danmark har man redan insett vikten av goda transportvägar för att säkra landets tillväxt. I april 2015 tog danska Folketinget beslut om en tunnelförbindelse under sundet Fehmarn Bält. Förbindelsen knyter samman Danmark med Tyskland och kommer att trafikeras av både tåg- och vägtrafik. Tunneln beräknas stå klar innan år 2030. 

Redan i dag transporteras en tredjedel av Sveriges import och export, mätt i värde, genom Skåne, enligt Näringslivets transportråd. Med en ny fast förbindelse till Tyskland är sannolikheten stor att transporterna via Skåne kommer att öka markant. Dansk–tyska prognoser visar att andelen gods som transporteras via järnväg över Öresund kommer att öka med 70 procent jämfört med i dag. Risken är därmed stor att kapaciteten på Öresundsbron inte räcker till. Följer vi inte upp med en ny fast förbindelse mellan Danmark och Sverige riskerar Öresundsbron att bli den flaskhals som hindrar varor från att transporteras hela vägen mellan Sverige och kontinenten. 

Vi har de senaste åren undersökt möjligheterna för en ny förbindelse mellan Sverige och Danmark. Vårt förslag är Europaspåret, en dubbelspårig järnväg förlagd i tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn som kan hantera både gods- och persontrafik. Europa­spåret skulle ansluta till Västkustbanan, nå en ny stationsdel under Tivoli i Köpenhamn samt skapa en kapacitetsökning av järnvägstrafiken i Köpen­hamn på mellan 50 och 100 procent. 

Annons
X

De samhällsekonomiska effekterna av Europa­spåret beräknas till cirka 80 miljarder kronor. Här är några konkreta vinster:

Ökad kapacitet för godstransporter till Europa. Sträckan Malmö–Köpenhamn är redan i dag belastad. Godstransporter via järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn skulle få en snabb och funktionell väg till Danmark och kontinenten, eftersom godset inte behöver gå omvägen via Malmö. Med en extra förbindelse över sundet fördubblas dessutom kapaciteten i transportsystemet jämfört med i dag. Ytterligare en järnvägsförbindelse ökar tillförlitligheten i näringslivets transporter, eftersom man får en ökad redundans i systemet. Större olyckor och andra störningar på Öresundsbron stänger i dags­läget ner möjligheterna att transportera gods till och från kontinenten. Det är långsiktigt ohållbart att ­endast förlita sig på järnvägsspåren på Öresundsbron för vår handel.

En järnvägstunnel Sverige–Danmark skulle skapa en tryggare förbindelse över Öresund.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Bättre förbindelser gynnar kompetensförsörjningen. Med Europaspåret skulle den gemensamma arbetsmarknadsregionen i Öresund där dagspendlings­avstånd är möjlig öka med 325 000 invånare i arbetsför ålder. Denna ökning skulle medföra stora vinster för näringslivet i regionen. Brist på lämplig arbetskraft är i dag ett tillväxthinder för många företag. Med bättre förbindelser mellan Sverige och Danmark ökar rörligheten på arbetsmarknaden och bättre möjligheter för god matchning uppstår. 

  Stora miljövinster. Vägen till hållbar godstransport går via järnväg. Med utbyggda möjligheter att frakta tungt gods via järnväg kan vi minska exportindustrins påverkan på miljö och klimat. Med järnvägstunneln Europaspåret och tunneln över Fehmarn Bält skapas det goda förutsättningar för en miljövänlig europeisk transportkorridor från Norge i norr till Italien i söder.

  Kanske viktigast av allt så skulle en järnvägstunnel mellan Sverige och Danmark skapa en tryggare förbindelse över Öresund. Med ett nytt säkerhetsläge behöver vi en ökad krisberedskap även vad gäller vår infrastruktur. 

  I dag anser många att nästa fasta förbindelse mellan Sverige och Danmark ska gå mellan Helsingborg och Helsingör. Den förbindelsen innehåller inte en järnvägsanslutning för godstrafik utan enbart för persontåg. Förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör skulle alltså inte möta den svenska exportindustrins behov av säkra, snabba och miljövänliga godstransporter till Europa. Inte heller tidsvinsterna skulle vara så betydande som med Europaspåret. 

  Vi har i Sverige en lång tradition av att grundligt utreda alla alternativ innan vi låser oss vid ett förslag. Vårt mål är att den svenska regeringen håller fast vid denna tradition och utreder Europaspåret som ett alternativ i diskussionerna kring nästa fasta förbindelse mellan Sverige och Danmark. Den Öresundsförbindelse som till slut blir verklighet bör vara den som ger störst nytta för svenskt näringsliv och vår framtida välfärd.

  Torkild Strandberg (L)

  kommunstyrelsens ordförande, Landskrona

  Torkild Strandberg (L) Foto: Pressbild
  Annons

  Följer vi inte upp med en ny fast förbindelse mellan Danmark och Sverige riskerar Öresundsbron att bli den flaskhals som hindrar varor från att transporteras hela vägen mellan Sverige och kontinenten, skriver Torkild Strandberg.

  Foto: Johan Nilsson/TT (Arkiv) Bild 1 av 2

  Torkild Strandberg (L)

  Foto: Pressbild Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X