Orealistiskt helt avskaffa boskatten

Under strecket
Publicerad
Annons

Alla skattesänkningar måste finansieras till sista kronan. Det var det dystra beskedet när Egendomsskattekommitténs förslag presenterades. Det är därför helt orealistiskt att kräva att boskatten helt ska tas bort, eftersom staten då mister 20 miljarder från en ”stabil skattebas”.
Det krävs helt andra lösningar för att stoppa den ”etniska rensning av vanligt folk” som den nuvarande boskatten leder till i de högprisorterna, där skatten nu ökar mycket mer än inkomsterna och andra utgifter. Det finns en lösning för att förhindra en sådan katastrof.
Om den nuvarande boskatten helt avskaffas kommer köpare av villor att kunna använda de inbesparade pengarna till att i stället öka räntebetalningarna. Detta kommer att leda till att huspriserna höjs. Nya husköpare kommer därigenom inte att vinna så mycket på att de helt slipper att betala boskatt. Samma blir resultatet, men i mindre utsträckning vid lösningar som ”lika hus - lika skatt” eller tak- eller begränsningsregler.
Det finns en realisisk metod att
komma till rätta med dessa verkningar och som räddar tusentals husägare från att tvingas bort från sina hem. Det är ”Kalifornienmodellen”. Den innebär att skatten för de nuvarande husägarna fryses på en godtagbar nivå som högst ökar med konsumentprisindex. Skatten för nya husägare knyts till det pris de betalar och fryses.
Genom denna modell blir också fastighetstaxeringen onödig och dess kostnader kan inbesparas. Taxeringsvärdena leder i högprisorterna ofta till så stora fel att de ur rättssäkerhetssynpunkt inte kan godtas. Villaägarnas Riksförbund har fört ett fall i Båstad till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna för att grunderna för värdet inte kan överklagas.
Därför, Skattebetalarna och Villaägarna, lämna det helt orealistiska kravet att boskatten ska avskaffas. Det leder bara till att de redan alltför höga huspriserna i högprisorterna stiger ytterligare.
Övergå i stället till att kräva det som både är genomförbart och leder till att husägarna kan bo kvar, Kalifornienmodellen.

Annons
Annons
Annons