Annons

”Orealistiskt att snabbt skära ner utsläppen”

Frågan i dag är hur mänskligheten skall lösa energifrågan på annat sätt än med fossil energi. Att göra detta har visat sig vara mycket svårt, skriver Lennart Bengtsson.
Frågan i dag är hur mänskligheten skall lösa energifrågan på annat sätt än med fossil energi. Att göra detta har visat sig vara mycket svårt, skriver Lennart Bengtsson. Foto: TT, SvD, pressbild

En politik som inriktar sig på att reducera fossila utsläpp är inte tillräcklig för att lösa klimatproblemen. Vi måste med vetenskap och teknik hitta en lösning på energifrågan, skriver professor Lennart Bengtsson.

Under strecket
Publicerad

Att allt fler människor intresserar sig för jordens klimat och hur det kan tänkas utveckla sig i framtiden är något som är mycket positivt. Samtidigt tycks allt fler anse att jordens klimatproblem endast kan lösas genom snabba och drastiska nedskärningar av koldioxidutsläppen. Sådana åtgärder är emellertid orealistiska och bortser från hur jordens energiförsörjning faktiskt ser ut i dag och kommer att se ut under överskådlig tid.

Sedan 1950 har världens befolkning trefaldigats och vi har blivit drygt 5 miljarder människor fler. De flesta av oss har under denna period fått det bättre, vilket har krävt mer energi och lett till att energiåtgången per person har fördubblats. Ingenstans är detta tydligare än i Asien, där inte minst Kinas välståndsutveckling har varit dramatisk. Men mycket återstår att göra för att utvecklingsländerna skall få en tillfredsställande energiförsörjning.

Annons
Annons
Annons