Krönika

Anna-Malin Karlsson:Ordet som gav problem på högskoleprovet

Under strecket
Publicerad
Annons

I ordkunskapsdelen i årets högskoleprov fanns ett ord som skapade problem för många.
Brukare betyder numer inte bara lantbruksarrendator, en som använder droger eller någon som handhar en maskin – utan i första hand vårdtagare, eller någon som använder social omsorg.

Betydelsen är inte ny, men nytt är att ordet nu rekommenderas av Socialstyrelsen som samlande term för personer som får hjälp av socialtjänsten.
Brukare tar fasta på att någon tar en insats i bruk. Termen förmedlar en idé om brukaren som självständig aktör, som någon med intention och valmöjlighet. Detta går i linje med vår tids syn på människan.

Annons
Annons
Annons