Order och produktion fortsatt upp

Industriproduktionen ökade i februari liksom order- ingången. Det visar färsk statistik från SCB.

Under strecket
Publicerad
Annons

Industriproduktionen ökade i februari liksom orderingången. Det visar färsk statistik från SCB.
Det så kallade aktivitetsindexet steg vilket visar på en fortsatt uppgång i den svenska ekonomin. Uppgången förklaras främst av ökad industriproduktion och en svagt ökad omsättning i detaljhandeln.
Om industriproduktionen jämförs ett år bakåt är ökningen 2,9 procent. Under de senaste månaderna har produktionen ökat både inom insats- och investeringsvaruindustrin. I den sistnämnda gruppen ingår motorfordon och teleprodukter. Under februari ökade produktionen med drygt 11 procent inom teleproduktindustrin och 2,4 procent för motorfordon.
Orderingången har fortsatt att öka för den svenska industrin - både sett en månad tillbaka och för senaste tremånadersperioden. Orderingången i februari ökade både från hemmamarknaden och från utländska beställare.
SCB:s statistik stämmer bra med senaste inköpschefsindex som visar på en stabil svensk industrikonjunktur.
Däremot visade senaste månadsbarometern från
Konjunkturinstitutet på en mattare industrikonjunktur. Men samtidigt gick det fortsatt bra för byggsektorn, sällanköpshandeln och de privata tjänstenäringarna.
Det stämmer med prognosmakarnas bild av de närmaste åren för svensk ekonomi. Tillväxten blir god och kommer närmast att drivas av inhemska investeringar och konsumtion.

Det så kallade aktivitetsindexet steg vilket visar på en fortsatt uppgång i den svenska ekonomin. Uppgången förklaras främst av ökad industriproduktion och en svagt ökad omsättning i detaljhandeln.
Om industriproduktionen jämförs ett år bakåt är ökningen 2,9 procent. Under de senaste månaderna har produktionen ökat både inom insats- och investeringsvaruindustrin. I den sistnämnda gruppen ingår motorfordon och teleprodukter. Under februari ökade produktionen med drygt 11 procent inom teleproduktindustrin och 2,4 procent för motorfordon.
Orderingången har fortsatt att öka för den svenska industrin - både sett en månad tillbaka och för senaste tremånadersperioden. Orderingången i
februari ökade både från hemmamarknaden och från utländska beställare. LEIF PETERSEN

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons