Annons
X
Annons
X

Ordens vandring i politiken

Så här fungerar grafiken: Håll musen över ett ord i vänsterspalten för att se hur ofta partierna använder det. Ju närmre ett parti befinner sig ordet, desto vanligare är det att partiet använder ordet. Dra sedan musen över tidsaxeln längst ner för att se förändringar över tid.

Ordens betydelse är av största vikt i politiken. Här visar SvD hur flitigt partiernas företrädare använder sig av ett antal centrala termer i svensk politik – och vilka förändringar som skett de senaste 15 åren.

Ju närmre ett visst parti befinner sig orden i den rörliga grafiken, desto vanligare är det att partiets politiker använder dem. Ju längre partierna rör sig från ett ord, desto ovanligare har det blivit i den politiska debatten.

På så sätt visualiseras hur vissa ord gjort en resa från ett parti till ett annat, andra blivit populärare och somliga omoderna.

Annons
X

Källorna är allt som sagts av samtliga ledamöter i riksdagens kammare (kammarprotokoll), samt partiledarnas debattartiklar (hämtade i Mediearkivet) och tal utanför riksdagen (publicerade av partierna).

Totalt har 80 miljoner ord körts genom ett textanalyssystem.

Mätperioden är 1996–2012.

Datainsamlingen och analysen är gjord av SvD i samarbete med it-företaget Gavagai, som specialiserar sig på automatiserad analys av stora text- och dataströmmar.

GRAFIK: Jens Finnäs

FAKTA: Tobias Brandel/SvD, Hillevi Hägglöf, Gunnar Eriksson och Jussi Karlgren/Gavagai

MOBILT:
Se den interaktiva grafiken i din mobiltelefon

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X