Annons

Orden som typ hör till samtalet

Under strecket
Publicerad

Både fysiker och språkvetare gillar partikelforskning. I dag disputerar Gudrun Svensson i Lund på avhandlingen Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö. I språkvetenskapliga sammanhang betyder diskurspartiklar samtalets småord. Svenssons avhandling handlar om fem sådana ord:
ba(ra) ,
duvet ,
ju ,
liksom och
typ .

Den som tror att detta är onödigheter som beror på slarv och dålig uppfostran blir grundligt vederlagd. Svenssons noggranna analys ger gott underlag för en partikelordbok:

Annons
Annons
Annons