Orden försvinner i ett gytter av bilder

Under strecket
Publicerad
Annons

0 Missa inte
Patrick Le Galls porträtt av den franske filmaren Claude Chabrol, en av nya vågens förgrundsgestalter som samtidigt vunnit den breda publikens gunst. K Special, SVT 2 fredag 20.00.
0 För övrigt
förblir ju annars kulturmagasinet Sverige! ett effektivt korrektiv, som får snart sagt varje annan kultursatsning i rutan att framstå som konstnärligt nyskapande television.
TV-krönika
Nya SVT-satsningen på litteraturprogrammet Babel har lanserats som en återgång till studion. Nog stämmer det, till dels. En höjdpunkt var mötet mellan programledaren Daniel Sjölin och finlandssvenska författaren Monika Fagerholm. Som Sjölin själv påpekat är hans författarskap en styrka. Han ställer frågor utifrån egen skrivarerfarenhet, snarare än ytliga nyfikenfrågor.

Men detta med studion är ändå bara en del av sanningen. För om programledaren sitter still är övrig redigering desto mer rörlig. När jag i en trailer såg Victor Sjöström rasa mot vågorna i filmatiseringen av Ibsens Terje Vigen - passande nog den
första svenska film som recenserades på litteratursidorna, av Bo Bergman 1917 - blev jag nyfiken. Det lovade tv som visste att utnyttja mediets potential att berätta i bild. Vilken roll skulle filmcitatet spela? Till min besvikelse skulle det visa sig bara vara ett i en överflödande mängd av bildcitat, utan egentlig poäng annat än som kommentar till flodvågskatastrofen. Stridande trupper från Sergej Eisensteins Alexander Nevskij fick på samma vis ”illustrera” språkförbistringen som följde på Babels torn.
Annars var ambitionen uppenbart att redan från början befria poesin från ett annat torn än Babels: det famösa elfenbenstornet. Skarpa var iakttagelserna om dess snabbhet och pregnans i katastrofögonblicket, inte minst Marie Lundquists tankar kring poetiska bilders förmåga att fånga det unika, i motsats till ständigt repeterade nyhetsbilder.
Voltaires ”Dikt om Lissabons förstöring” fick bilda utgångspunkten för en idéhistorisk exposé med oklart skärpedjup, men effektiv som historisk fondmålning - i
sällskap av bland mycket annat Blakes målning Skaparen, en förbindelse som dock tycks lika lösryckt som filmcitaten. Eller så finns där hemlighetsfulla samband som kräver särskild kunskap och insikt för att upptäcka. Det är svårt att veta.

Annons
Annons
Annons