Recension

Vi måste börja med ordenOrd för ungas oro och rotlöshet

MITTEMELLAN Två nya romaner skildrar en oro hos unga vuxna som kan tyckas bero på personlig läggning. Men det skulle också kunna handla om om en rädsla som samhället odlar, skriver Elise Karlsson.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Ord kan användas till så mycket. De kan vara ett sätt att ta kontroll över sitt liv, genom att beskriva det som man vill. De kan också bli ett redskap som används emot en. Som när ett barn lämnar ett land i krig, och får höra av myndigheterna i det land där man söker skydd att kriget inte är ett krig. Det är bara i ett läge som är omständligt och lite besvärligt.

Så är det för några av de ungdomar som Johannes undervisar i svenska för invandrare. Johannes bekymrar sig för sina elever, men även för sig själv. Ibland bekymrar han sig också över sin oförmåga att se bortom sina egna problem. Johannes är huvudgestalten i ”Vi måste börja med orden”, Kristian Johannessons debutroman. Den utkommer på förlaget X Publishing i höst, liksom Felicia Stenroths debut ”Bilder som inte angår mig”.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons